Inför höstens kurs "Minnet"

0kommentarer


Vi ses vid fem tillfällen under hösten, med start andra veckan i september.

Träffarna:
Kursens syfte är att, utifrån det egna minnet, utforska och hitta litterära berättelser- och bilder. Målet är att ni åtminstone ska ha en färdig novell, när kursen är slut.

Kurstilfällena som vi har hemma hos mig, börjar 19.00 och slutar 21.15. Kaffe klockan 20.00 - 20.15.

Vi jobbar med: gestaltning, karaktärsbeskrivning, miljöbeskrivning, novellbyggets delar och det avgörande slutet. Kortare skrivövningar vid kurstillfällena, blir det också.

Om någon av outgrundlig anledningar, hellre vill göra en lyrisk berättelse, är det ok det med.

Kaffe och te ingår. Om intresse finns, låter vi fikabrödsbaket gå runt, annars tar var och en med det de vill förtära.

1500:- sätter ni in på angivet konto, senast vecka 36 (första veckan i september). Skriv ert namn på talongen.

Det här blir kul!
Hälsar Agneta
anmäl er till: agnetawr@me.com

Kommentera

Publiceras ej